Skip to content Skip to footer

ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА, ПОСВЕТЕНА НА 25-АТА ГОДИШНИНА НА СОФИЙСКОТО МЕТРО

НАКРАТКО

На 26 и 27 януари 2023 г. в Университет по архитектура, строителство и геодезия – София ще се проведе Научно-техническа конференция с международно участие, посветена на 25-та годишнина на Софийското метро на тема „Иновативни архитектурни, конструктивни и технически решения при строителството на метрополитени”.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ :
1.    Съвременни архитектурни, конструктивни и технологични решения в метро-строителството;
2.    Геотехника и геодезия в метростроителството;
3.    Иновативни  решения за транспортна автоматиката, управление и електроснабдяване в метрополитените;
4.    Релсови пътища в метрополитените – конструкции, виброизолация и ел. захранване.

Повече информация за събитието ще намерите в приложената ПОКАНА


Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.