Skip to content Skip to footer

ПОДОБРЕНИЯ В КОНЦЕПЦИЯТА НА ПРИЛАГАНАТА В РУДНИК „ЧЕЛОПЕЧ“ КАМЕРНО-ЦЕЛИКОВА СИСТЕМА НА РАЗРАБОТВАНЕ СЪС ЗАПЪЛНЕНИЕ

д-р инж. Николай Георгиев, инж. Георги Лисев
ABSTRACT

Статията представлява обзор на негативни аспекти в прилагания камерно-целиков метод на разработване със запълнение в рудник „Челопеч“, дефинира целите и задачите за тяхното преодоляване. Представени са технологични решения за подобряване на ефективността и безопасността на метода за добив в рудник „Челопеч“.

KEYWORDS

рудник, камери, камерно-целиково система, запълнение

REFERENCES
Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.