Skip to content Skip to footer

ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА ДЕНЯ НА БЛАГОДАРНОСТТА КЪМ ВЕТЕРАНИТЕ ОТ НТС ПО МДГМ И 75-АТА ГОДИШНИНА НА СПИСАНИЕ „МДГ”

НАКРАТКО

На 29 март 2022 г. в Националния дом на науката и техниката, София бяха чествани Деня на благодарността към ветераните от НТС по минно дело, геология и металургия и 75-ата годишнина на списание „Минно дело и геология”. Срещата бе открита от д-р инж. Кремена Деделянова, председател на НТС по МДГМ. Тя приветства гостите на събитието и посочи, че и занапред науката ще помага на индустрията при преодоляването на предизвикателствата. Д-р Деделянова прочете поздравителен адрес за двойния празник  от проф. дтн инж. Цоло Вутов – управител на „Геотехмин“ ООД и почетен председател на НТС по МДГМ.

Поздравителни адреси и цветя за двойния празник бяха получени от: инж. Делчо Николов – изпълнителен директор и Димитър Цоцорков – председател на Надзорния съвет на „Асарел Медет“ АД, проф. д-р инж. Илия Гърков – изпълнителен директор на „Дънди прешъс металс Челопеч“ ЕАД и „Дънди прешъс металс Крумовград“ ЕАД, д-р инж. Владимир Вутов – изпълнителен директор на „Геострой“ АД и зам.-председател на НТС по МДГМ, д-р инж. Иван Вутов – председател на Съвета на директорите на „Геотрейдинг“ АД и Ивайло Тиманов – изпълнителен член на Управителния съвет на „Каолин“ ЕАД.
Всички те засвидетелстваха уважението си към ветераните на НТС по МДГМ, посветили живота си на изграждането, развитието и утвърждаването на минералносуровинната индустрия и реализирали значителни постижения през годините.
„Вие сте положили началото на пътя, по който всички ние вървим успешно днес. Живеем и работим в нелесни времена, но вярвам, че заедно ще се справим и ще постигаме нови успехи и просперитет. Това може да се случи с вашия пример и с вашия опит.“, се казва в поздравителния адрес, изпратен д-р инж. Владимир Вутов.
Бяха поднесени много пожелания за крепко здраве и енергия, за да продължат и занапред специалистите-ветерани да дават своя принос за развитие на проектирането, рудодобива и обогатяването.
Д-р Деделянова връчи традиционните почетни плакети и грамоти на активисти на съюза, допринесли за развитието му и изрази дълбокото си уважение към всички, дали своя принос за развитието на минната и металургичната индустрия.
След церемонията по награждаването доц. д-р Иван Митев, изпълнителен директор на Българската минно-геоложка камара и управляващ редактор на списание „Минно дело и геология” представи накратко 75-годишната история на изданието от датата на неговото създаване  – 17.12.1946 г. От тогава досега са издадени над 1000 броя, поместени са над 12 000 авторски статии, а неколкократно повече са научно-техническите съобщения за постиженията в наши и чуждестранни фирми, за събития и мероприятия в бранша. През всичките тези години списанието остава вярно на задачата, поставена му с първата про­грамна статия – да работи за развитието на минното дело, за напредъка на минната наука и техника, за увеличаване на приноса на минералносуровинната индустрия в развитието на България.
„Без каквото и да е преувеличение може да се каже, че през тези 75 години всеки технически или технологичен проблем, всяка иновация, внедрена в нашите рудници, минно-строителни обекти и обога­тителни фабрики, е преминала през страниците на списанието. В него е намерило място, почти всичко, което е създала нашата минна наука и техника през последните 75 години. Затова и най-точното определение за списание „Минно дело и геология“ е трибуна и летопис на минералносуровинната индустрия!“, каза доц. Митев.
Наред с хронологията, ретроспекцията и равносметката доц. Митев благодари на поколенията автори, редактори, рецензенти и партньори и очерта перспективите пред списание „Минно дело и геология“.
По повод 75-ата годишнина на списание „Минно дело и геология“ във всички приветствия се изтъкна, че малко медии могат да се похвалят с толкова дългогодишна история, което е повод за празник, но и за равносметка.
„Да бъдеш трибуна на един толкова основополагащ и жизненоважен за икономиката на страната ни и в същото време толкова обществено неразбран и охулван бранш като нашия и да отразяваш неговото развитие в годините е в голяма степен будителска и просветителска мисия. Смеем уверено да твърдим, че през последните години изданието изключително успешно изпълнява целите си, свързани не само с повишаване на информираността на специалистите в бранша за всички технически и технологични новости, за добри практики в сферата на устойчивото развитие и дейностите по корпоративна социална отговорност на компаниите от бранша, но и се усеща като техен рупор, който смело и уверено променя в положителна посока обществените нагласи към миннодобивната индустрия и неизменно показва, че днес в бранша целенасочено и системно се инвестира в модернизация, дигитализация, подобряване на условията на труд и заплащане и повишаване на безопасността, в опазване на околната среда и в оптимизацията на ресурсите.“ се изтъкна в поздравителния адрес от ръководството на „Каолин“ ЕАД.
На тържеството присъстваха ръководители на дружества в бранша, академици, професори, инженери, миньори, геолози, металурзи и дългогодишни активисти на Съюза, членове на редакционния съвет, бивши служители и сътрудници на списание „Минно дело и геология“. Празникът уважи и Иван Гайдарски, който има 30-годишен стаж като редактор в списанието, като през 1990 г. е и негов главен редактор. След това той заема същия пост в „Държавен вестник”.
Събитието завърши с коктейл, комплимент към гостите. На чаша вино те се върнаха към спомените от миналото, но не забравиха да погледнат и към бъдещето – с пожелание новите минни специалисти да наследят тяхната упоритост, сила и желание за развитие.
Ръководствата и екипите на НТС по МДГМ и списание „Минно дело и геология“ благодарят на всички за вниманието, подкрепата и хубавите думи!

СНИМКИ:
Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.