Skip to content Skip to footer

Author

Brief info

Д-р инж. Николай Тодоров Георгиев има над 40 години трудов стаж в минната промишленост. Притежава магистърска степен със специалност „Технология на минното производство“ от Минно-геоложки университет, гр. София. През 1991 г. Висшата атестационна комисия към Министерски съвет му присъжда докторска степен за дисертацията: „Метод и технология за оразмеряване и провеждане на пробивно-взривни работи при прокарване на минни изработки”. Последните 26 години работи в „Технически служби“ към рудник „Челопеч“. Започва кариерата си като специалист „Минно планиране и взривни работи“. От средата на 2004 г. е назначен за старши инженер „Минно планиране”, а през 2005 – като главен инженер „Минно планиране”. Работил е като минен инженер-проектант и като научен сътрудник в Нипроруда. Автор и съавтор е на повече от 25 публикации в сферата на минното дело и е автор на 3 изобретения. Проектант взривни работи I-ва степен и с квалификации по мениджмънт. Член е на AusIMM, ISSE и КИИП. Професионалните му интереси са в сферата на минното планиране и проектиране, технологията на взривните работи и изследването на взривно-сеизмичното въздействие.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ПОДОБРЕНИЯ В КОНЦЕПЦИЯТА НА ПРИЛАГАНАТА В РУДНИК „ЧЕЛОПЕЧ“ КАМЕРНО-ЦЕЛИКОВА СИСТЕМА НА РАЗРАБОТВАНЕ СЪС ЗАПЪЛНЕНИЕ
- МИННОТО ПЛАНИРАНЕ

Contact me    Show CommentsClose Comments

    Leave a comment

    mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.