Skip to content Skip to footer

Author

Brief info

Проф. дн Боян Димитриевич, минен инженер, Белградски университет, Факултет по минно дело и геология, Катедра „Открит добив”. Още информация за автора на https://rgf.bg.ac.rs/eng/page.php?page=profesori_details&id=1471

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
-ОТВЪД 2020 г. - ГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ И ВЛИЯНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ОТКРИТИТЕ РУДНИЦИ ПРИ РЕКУЛТИВАЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ ВЪВ ВЪГЛИЩНИТЕ МИНИ „КОЛУБАРА", СЪРБИЯ. НОВИ НАСОКИ

Contact me    Show CommentsClose Comments

    Leave a comment

    mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.