Skip to content Skip to footer

Author

Brief info

Инж. Радмила Гачина, инженер магистър по екология, асистент „Докторантски изследвания" в Белградски университет, Факултет по Минно дело и геология, Катедра „Подземен добив. Още информация на https://rgf.bg.ac.rs/page.php?page=profesori_details&id=3919

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
-ОТВЪД 2020 г. - ГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ И ВЛИЯНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ОТКРИТИТЕ РУДНИЦИ ПРИ РЕКУЛТИВАЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ ВЪВ ВЪГЛИЩНИТЕ МИНИ „КОЛУБАРА", СЪРБИЯ. НОВИ НАСОКИ

Contact me    Show CommentsClose Comments

    Leave a comment

    mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.