Skip to content Skip to footer
Гл. ас. д-р Даниел Стоянов Йорданов
РЕЗЮМЕ

Финансовото управление като цяло и в частност на транспортната фирма включва отговори на обширен и непрекъснато разширяващ се списък от въпроси от основно значение както за оцеляването на фирмата във все по-сложна конкурентна среда, така и за лидерството в сектор „Транспорт“.

РЕФЕРЕНЦИИ

Цанков, Н. (2009). Компетентност за познавателно моделиране – дидактическа конкретизация. Педагогика, 19(7-8), 82-105.

Доц. д-р инж. Иван Стоянов Митев
РЕЗЮМЕ

Прокарването на подземни изработки е комплексен процес, който изисква от участниците в него познания и умения, които да са успешно съчетани за получаване на един качествен краен продукт. Обединението на практическият опит с теоретичните постановки е ключов елемент за постигане на точни резултати, оптимални решения и достатъчна сигурност при подземното строителство.

РЕФЕРЕНЦИИ

Цанков, Н. (2009). Компетентност за познавателно моделиране – дидактическа конкретизация. Педагогика, 19(7-8), 82-105.

Доц. д-р инж. Иван Стоянов Митев
РЕЗЮМЕ

Подземните изработки са изкуствени празнини в земната кора, създадени за минни, транспортни, хидротехнически и други цели.

РЕФЕРЕНЦИИ

Цанков, Н. (2009). Компетентност за познавателно моделиране – дидактическа конкретизация. Педагогика, 19(7-8), 82-105.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.