Skip to content Skip to footer
Списание "Минно дело и геология"
Състав на редакционния съвет

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕДАКЦИОННИЯ СЪВЕТ
Проф. д-р инж. Любен Тотев, Зам.-председател на Българска минно-геоложка камара; ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“, 2011 - 2019 г.

ЧЛЕНОВЕ НА РЕДАКЦИОННИЯ СЪВЕТ

Проф. дтн инж. Валери Митков, декан на МТФ, МГУ "Св. Ив. Рилски"
Проф. д-р инж. Венцислав Иванов, МГУ "Св. Ив. Рилски"
Доц. д-р инж. Кремена Деделянова, председател на НТС по МДГМ
Д-р Никола Вардев, член на Управителния съвет на БМГК
Проф. д-р инж. Павел Павлов, ръководител на катедра "Подземно строителство", МГУ "Св. Ив. Рилски"
Проф. д-р инж. Радослав Наков, директор на Геологически институт при БАН

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП
УПРАВЛЯВАЩ РЕДАКТОР
Доц. д-р инж. Иван Митев

ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР
Инж. Борислава Скринска

Списание "Минно дело и геология"
ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

 

Проф. дтн инж. Валери Митков

ДЕКАН НА МТФ, МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВ. РИЛСКИ"

Проф. д-р инж. Любен Тотев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА

Проф. д-р инж. Радослав Наков

ДИРЕКТОР НА ГЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ПРИ БАН

Доц. д-р инж. Кремена Деделянова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО МИННО ДЕЛО, ГЕОЛОГИЯ И МЕТАЛУРГИЯ

Д-р Никола Вардев

ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА

Проф. д-р инж. Павел Павлов

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА "ПОДЗЕМНО СТРОИТЕЛСТВО", МГУ "СВ. ИВ. РИЛСКИ"

Проф. д-р инж. Венцислав Иванов

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВ. РИЛСКИ"

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.