Състав

Проф. д-р Любен Тотев
Ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“ Председател на Съвета на ректорите на Висшите училища в България
Зам.-председател на Българска минно-геоложка камара
Проф. д-р инж. Венцислав Иванов, МГУ "Св. Ив. Рилски"
Д-р инж. Кремена Деделянова, председател на НТС по МДГМ
Д-р инж. Никола Вардев, член на Контролния съвет на БМГК
Проф. д-р инж. Павел Павлов, зам.-ректор по Научноизследователска дейност, МГУ "Св. Ив. Рилски"
Проф. д-р инж. Радослав Наков, директор на ГИ при БАН
УПРАВЛЯВАЩ РЕДАКТОР
Доц. д-р инж. Иван Митев

ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР
Инж. Борислава Скринска

Вижте повече

null

Проф. д-р инж. Любен Тотев

null

Проф. д-р инж. Радослав Наков

null

д-р инж. Кремена Деделянова

null

Д-р инж. Никола Вардев

null

Проф. д-р инж. Павел Павлов

null

Проф. д-р инж. Венцислав Иванов