2 991 Views
СПИСАНИЕ “МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ”, БРОЙ 10-11/2020 Г. ONLINE
Представяме на вашето внимание ПЪЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ на брой 10-11/2020 г. на списание “Минно дело и геология”. Така ще имате достъп до съдържанието в дигитална среда. [...]
3 025 Views
СЕДМА КОНФЕРЕНЦИЯ “ТЕХНОЛОГИИ И ПРАКТИКИ ПРИ ПОДЗЕМЕН ДОБИВ И МИННО СТРОИТЕЛСТВО”
Седмата национална научно-техническа конференция с международно участие “Технологии и практики при подземен добив и минно строителство” се състоя от 5 до 8 октомври 2020 в [...]
2 984 Views
САМОСВАЛИ С ТВЪРДА РАМА ЗА РАБОТА В ОТКРИТИ РУДНИЦИ
Предлагаме на вашето внимание обзорния материал САМОСВАЛИ С ТВЪРДА РАМА ЗА РАБОТА В ОТКРИТИ РУДНИЦИ, публикуван в бр. 8-9/2020 г. на списание “Минно дело и геология”. в бр. 6-7/2020 [...]
2 938 Views
IX МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ГЕОМЕХАНИКА
IX Международна конференция по геомеханика, 7-11 септември 2020 г., курортен комплекс „Св.Св. Константин и Елена“, гр. Варна – първата хибридна научна конференция по геомеханика у [...]
3 003 Views
СПИСАНИЕ “МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ”, БРОЙ 8-9/2020 Г. ONLINE
Представяме на вашето вниманиe пълното съдържание на брой 8-9/2020 г. на списание “Минно дело и геология”. Така ще имате достъп до съдържанието в дигитална среда. [...]
3 093 Views
Д-Р ИНЖ. КРЕМЕНА ДЕДЕЛЯНОВА БЕ ИЗБРАНА ЗА ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ
Редакционният съвет и екип на списание „Минно дело и геология“ поздравяват д-р Кр. Деделянова по случай избирането ѝ за зам.-председател на ФНТС. Уверени сме, че този [...]