Skip to content Skip to footer

БЪЛГАРИЯ ДО ПРОЕКТА „ТРИ МОРЕТА“ И СОНДАЖИТЕ НА ТУРЦИЯ В ЧЕРНО МОРЕ

Д-р Венелин Х. Велев
ABSTRACT

Разгледани са епизоди от енергийната политика на държавите с интереси в Централна и Източна Европа. Докато европейските правителства все още правят планове, Турция ускорява сондажното проучване на наскоро откритото гигантско газово находище „Сакария”. Икономическите резултати от двете паралелни стратегии се очакват след три години.

KEYWORDS

енергийна политика: „Три морета”, „Сакария”

REFERENCES

1. IBS Coastal Countries Symposium-IV, 5-6 May, 2020, Giresun, Turkey; FPRI; Daily Sabah, Nolan Geoscience Ltd.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2023. All rights reserved.