Skip to content Skip to footer
Д-р Венелин Х. Велев
РЕЗЮМЕ

Разгледани са епизоди от енергийната политика на държавите с интереси в Централна и Източна Европа. Докато европейските правителства все още правят планове, Турция ускорява сондажното проучване на наскоро откритото гигантско газово находище „Сакария”. Икономическите резултати от двете паралелни стратегии се очакват след три години.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

енергийна политика: „Три морета”, „Сакария”

РЕФЕРЕНЦИИ

1. IBS Coastal Countries Symposium-IV, 5-6 May, 2020, Giresun, Turkey; FPRI; Daily Sabah, Nolan Geoscience Ltd.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.