Skip to content Skip to footer

ГЛОБАЛНИ КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ – УРОЦИТЕ ОТ ГЕОЛОЖКАТА ИСТОРИЯ НА ЗЕМЯТА И СЪВРЕМЕННИТЕ РЕАЛНОСТИ

Акад. Тодор Николов
ABSTRACT

Лекция, изнесена пред академичната общност в Българската академия на науките, 25 април 2019 г.

Сред множеството проблеми, които са обект на внимание на света днес, безспорно едно от първите места се пада на динамичните колебания на климата на Земята. Все повече се очертава необходимостта от преустройство на съвременната глобална картина към балансирано развитие на основата на нови цивилизационни начала и нова философия. 

KEYWORDS

климат, климатични промени

REFERENCES
Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2023. All rights reserved.