Skip to content Skip to footer
Акад. Тодор Николов
РЕЗЮМЕ

Лекция, изнесена пред академичната общност в Българската академия на науките, 25 април 2019 г.

Сред множеството проблеми, които са обект на внимание на света днес, безспорно едно от първите места се пада на динамичните колебания на климата на Земята. Все повече се очертава необходимостта от преустройство на съвременната глобална картина към балансирано развитие на основата на нови цивилизационни начала и нова философия. 

КЛЮЧОВИ ДУМИ

климат, климатични промени

РЕФЕРЕНЦИИ
Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.