Skip to content Skip to footer

КОЛИЧЕСТВЕНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА НЕФТОДОБИВА ОТ ВЕЧЕ ЕКСПЛОАТИРАНИ НАХОДИЩА

Никола Стратиев
ABSTRACT

Настоящата публикация обобщава съществуващите методи за добив на петрол от вече експлоатирани находища и предлага иновативен, комбиниран, когенерационен метод, който повишава икономическата ефективност. Когенерационният метод намалява многократно разходите за производство на основни компоненти, използвани за вторичен нефтодобив: водна пара, въглероден диоксид и топлина. Предвид технологическия и икономическия потенциал – новият метод е в процес на патентоване. Представено е извличането на нефт от вече експлоатирани нефтени находища като сериозен резерв от съществено значение за човечеството и глобалната икономика. В заключение са обобщени някои изводи, очертаващи предстоящото широко използване на вече експлоатирани сондажи за добив на нефт в бъдеще.

KEYWORDS

нефт, когенерационен метод, икономическа ефективност

REFERENCES

1. 3e-news, BP: Световните петролни запаси ще стигнат за 54 г. при сегашното ниво на потребление и добив, 14/6/2012; http://3e-news.net.
2. Gouchev, A., Building a net of local energy systems; 17/05/2017.
3. БНТ, ООН: Населението на земята ще достигне 9,8 млрд. до 2050 г., 21/06/2017; http://news.bnt.bg/bg/a/oon-nase lenieto-na-zemyata-shche-stigne-98-mlrd-do-2050-g.
4. Becsultan, Y., Больше нефти из старых скважин: инновации для Казахстана, 08/03/2015; http://blogs.worldbank.org/europeandcentralasia/ru/more-oil-old-wells-innovating-kazakhstan-s-future.
5. Woody, T., New drilling technologies could give us so much oil, the climate won’t stand a chance, august 21, 2013; https://qz.com/117504/new-drilling-technologies-could-give-us-so-much-oil-the-climate-wont-stand-a-chance/.
6. Arab, R., Carbon dioxide flooding may help resurrect old oil wells march 26, 2001; http://archive.news.ku.edu/2001/01N/MarNews/Mar26/oil.html.
7. Looper, L., What is secondary oil recovery, 29 august, 2012; https://science.howstuffworks.com/environmental/energy/secondary-oil-recovery.htm.
8. Газови когенератори, сп. Енерджи ревю, бр. 1, април 2011; http://energy-review.bg/energy-statii.aspx?br=63&rub=620 &id=89.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.