Skip to content Skip to footer

НОВИ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИ РОЛКОВИ СКАЛОРАЗРУШАВАЩИ ИНСТРУМЕНТИ

Веселин Христов Митков
ABSTRACT

В настоящия доклад се разглежда и анализират ролкови скалоразрушаващи инструменти, тяхната конструкция и новите направления. Показани са утвърдени принципи и технико икономически подход за избор на ролково длето при сондиране на сондажи за нефт и газ.

KEYWORDS

ролкови скалоразрушаващи инструменти , нефт и газ , сондиране , нови направления

REFERENCES

1. Занева Е, Щ. Льомов, А. Ангелов. 2012. Неконвинционални източници на въглеводородни ресурси, технологични и екологични предизвикателства. изд. къща „св. Иван Рилски“, София.
2. Льомов, Щ., М. Харизанов. 2001. Ръководство за упражнения по „Сондиране за нефт и газ”, София.
3. Стефан, О. 1967. Дълбоко Нефтено сондиране, софия.
4. Rabia H., Well Engineering & Construction.
5. Cenerg Global Tools Pvt. LTD, Catalogue.
6. Thomas T., 2008. IADC CODES.
7. Introduction to Well Engineering. 2004. Drilling Bits.
8. Universal Drilling Technique LLC, Catalogue
https://en.wikipedia.org/wiki/Drill_bit_(well)
https://en.wikipedia.org/wiki/Roller_cone_bit
https://petrowiki.spe.org/Roller_cone_bit_classification
https://petrowiki.spe.org/Roller_cone_bit_components

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.