Skip to content Skip to footer

ОБЗОР: ХИДРАВЛИЧНИ БАГЕРИ С РАБОТНА МАСА ОТ 50 ДО 100 ТОНА ЗА РАБОТА В ОТКРИТИ РУДНИЦИ И КАРИЕРИ

Хидравличните багери в сегмента от 50 т до 100 т са сравнително големи машини с верижна ходова част, които са специално конструирани за работа в големи кариери, както и в малки и средноголеми открити рудници. Те са предназначени за изкопаване на откривка, рудни и минерални полезни изкопаеми, натоварването им в самосвали или зареждане на голяма мобилна челюстна трошачка директно в забоя. Изборът на багер, който да изпълнява ефективно своята задача в конкретен рудник или кариера е изключително важен въпрос за ръководството на всяка добивна компания.

По своята принципна конструкция верижните багери в класа 50-100 t приличат в немалка степен на по-леките строителни модели с работни маси от 20 t до 48 t. Но освен по-тежката им маса, по-мощното задвижване и хидравлика машините за работа в открити рудници и кариери се отличават също с по-масивна и подсилена ходова част, стрела, рамо и кофа, които се проектират за най-тежките условия на работа. Разбира се, те използват кофи с по-големи капацитети – от 2,5 m3 до 7 m3.
Основната работна конфигурация е с обратна кофа подобно на багерите от по-леките класове, предназначени за строителството. Но при машините от 70 t до 100 t повечето производители предлагат конфигурация и с права кофа (насочена напред хидравлично отваряема кофа), подобно на по-големите мини багери над 120 t (виж в бр. 4-5/2020 г. при какви условия се предпочита обратна или права кофа).
При избор на конкретен верижен багер едни от най-важните параметри са големината на машината и нейната кофа. Те са в пряка зависимост от желаната производителност (месечна, годишна). Когато багерът товари самосвали или зарежда бункер на трошачка, двата вида машини трябва да бъдат съчетани по подходящ начин. Обикновено се счита за ефективно един минен багер да може да напълни коша на минния самосвал с четири или пет кофи. При съвместна работа с мобилна челюстна трошачка се взема предвид нейния капацитет на час. За повишаване на производителността могат да се използват модерни електронни системи – т. нар. асистенти, които подпомагат оператора в неговата ежедневна работа.
Друг много важен фактор е горивната ефективност. Верижните багери от 50 t до 100 t традиционно се задвижват от мощни дизелови двигатели. Съвсем малко производители имат електрически модели в този клас, които се захранват с кабел от мрежата на рудника. Ето защо фокусът тук е поставен върху използването на най-съвременни електронни системи, които да оптимизират съвместната работа на дизеловия двигател и хидравликата и в крайна сметка да постигнат възможно най-високата горивна ефективност, измервана обикновено като количество натоварен материал (руда, скала, откривка) за литър дизел.
В тежките условия на рудниците и кариерите на преден план също излиза въпросът за надеждната работа на машината без дълги престои и с лесно сервизиране. В наши дни тук на помощ идват модерните телематични системи за постоянен дистанционен мониторинг на работното и техническо състояние на багерите, които улесняват управлението на машинопарка и сервизните дейности. А за постигане на високо ниво на безопасност все по-голямо приложение намират системите от камери, разположени по корпуса на багера, които генерират изображение от зоната около машината в обхват от 270° или 360°.
На следващите страници представяме шест от най-големите производители на хидравлични багери от 50 t до 100 t според заявените от тях моделни гами и технико-технологични преимущества.

CASE
Верижен багер Case CX750D с работна маса 72 t и дизелов двигател с мощност 512 к.с.

Case CE е водещ световен производител на строителна техника, в т.ч. на верижни багери и челни товарачи, които са подходящи за работа в кариери и мини. В сегмента на верижните багери с работна маса от 50 t до 100 t компанията предлага два модела: CX490D (51 t) и CX750D (72 t). Всеки от тях има версия (CX500D ME / CX750D ME), която е специално разработена за постигане на по-висока работна скорост, производителност и ефективност при необходимост от много интензивно копаене. За целта багерът е оборудван с по-къси стрела и рамо за тежки приложения, по-голяма кофа и хидравличен цилиндър за нея с по-голям диаметър. Специфично предимство на Case CX750D е разширяемата ходова част – тя улеснява транспортирането в прибрано положение (2740 mm), а на максималната си ширина (3350 mm) повишава товароподемността.
Тежките багери Case съчетават висока производителност с нисък разход на гориво. Това се дължи в най-голяма степен на модерната интелигентна хидравлична система, която чрез сензори постоянно следи натоварването на машината и адаптира нейната работа в зависимост от конкретната изпълнявана задача. Предвидени са пет системи, които имат пряко отношение към икономиите на дизел. Например Torque Control намалява натоварването на главните помпи, а Boom Economy Control увеличава горивната ефективност по време на спускане на стрелата и завъртане на надстройката (за изсипване на кофата).
На свой ред системата Swing Relief Control прецизно управлява разпределянето на хидравличната мощност при завъртане на надстройката, а Spool Stroke Control регулира автоматично хидравличното налягане при копаене или подравняване. Функциите Auto Idle и Idle Shutdown намаляват оборотите и изключват двигателя, когато не се използват уредите за управление и също допринасят за пестенето на гориво.
И двата модела разчитат на съвременни дизелови двигатели Isuzu за Етап V на ЕС. Високото ниво на горивна ефективност и екологичност се постига чрез комбинация от технологии като Common Rail, турбо компресор с променлива геометрия, селективна каталитична редукция (SCR) с AdBlue, дизелов окислителен катализатор (DOC), рециркулация на охладени отработени газове (CEGR) и филтър за частици (DPF).
Кабината на тежките багери Case е просторна и предлага високо ниво на комфорт. За повишаване на видимостта и безопасността при работа са предвидени стандартно две камери, разположени отзад и отдясно на машината. Като опция се предлага системата Case Maximum View Monitor. Тя предлага на 7-инчовия дисплей гледка тип „птичи поглед” на 270° около багера, както и панорамна видимост благодарение на трите допълнителни камери.
Операторът има на разположение три работни режима:
– А – за подравняване, подемни операции и прецизни задачи;
– Н – за най-добър баланс между производителност и икономии на гориво;
– SP – за допълнителна мощност и бързина за задачи, изискващи максимална производителност.
В допълнение функцията Auto Power Boost автоматично повишава хидравличното налягане според необходимостта.
Телематичната система Case SiteWatch следи постоянно работното и техническото състояние на багерите и помага на мениджърите в управлението на машинопарка и сервизните дейности.

HITACHI

Hitachi CM е водещ световен производител на строителна, кариерна и минна техника. В портфолиото на японската компания влизат пълни гами от самосвали, багери и челни товарачи с широко приложение в мините и кариерите. Гамата от верижни багери в тежкия клас е много широка, като в сегмента от работни маси 50-100 t Hitachi CM произвежда четири модела от серия Zaxis-7: ZX490LCH-7 (50 t), ZX530LCH-7 (53 t), ZX690LCH-7 (70 t) и ZX890LCH-7 (85 t).
Двата най-големи багера се предлагат във версии ZX690LCR-7 и ZX890LCR-7, които са конструирани с подсилени компоненти и са отлично решение при загребване и товарене на тежки материали. Благодарение на усилените си конструкции, проектирани за трудните условия на работа в мините и кариерите, тези багери предлагат по-ниски разходи за експлоатация и поддръжка, разпределени върху жизнения цикъл на машината.
За постигане на високи нива на горивна ефективност и екологичност (Етап V на ЕС) машините са оборудвани с дизелови двигатели Isuzu, използващи комбинация от най-модерни технологии като Common Rail, турбо компресор с променлива геометрия, рециркулация на охладени отработени газове (EGR), филтър за частици (CSF), дизелов окислителен катализатор (DOC) и селективна каталитична редукция (SCR) с AdBlue.
Благодарение на една от най-съвременните хидравлични системи – HIOS V, разработена от Hitachi, с тези багери могат да се постигнат впечатляващи икономии на дизел – с до 22% по-малък разход на гориво (в мощен режим) в сравнение с предходни серии. Освен това хидравличната система подобрява ефективността при извършване на работни движения като завъртане на надстройката, спускане на стрелата, прибиране и изнасяне на рамото, загребване и отваряне на кофата. Производителността е допълнително увеличена чрез повишаване на бързината на издигане на работните органи при товарене с багера, а по-голямата мощност на вложените двигатели допринася за поемането на по-голямо натоварване.
Горивната ефективност на тежките верижни багери от серия Zaxis-7 може да бъде допълнително контролирана чрез новия индикатор ЕСО, който ясно се вижда на многофункционалния 8-инчов монитор в кабината и насочва оператора да работи по-икономично.
Тежките багери Hitachi от серия Zaxis-7 предлагат отлична цялостна гледка към забоя с цел повишаване на безопасността. Безопасността на операторите и на тези около тях е подсигурена чрез специална системата от камери. Тя осигурява видимост от типа „птичи поглед“ с обхват 270°, като операторът имат избор от шест варианта на изображения, за да види какво има непосредствено около машината. Видимостта при слаба външна осветеност или лоши метеорологични условия е подобрена чрез мощни работни LED-светлини.
Телематичните системи на Hitachi за дистанционен мониторинг – Owner’s Site и ConSite, осигуряват постоянен достъп до жизнено важни данни за техническото и работното състояние на машините, както и аналитични инструменти. Качеството на моторното и хидравличното масло се следи постоянно чрез уникална иновативна система на Hitachi, използваща два сензора. Те отчитат дали качеството на маслото се е влошило и изпращат данните чрез телематиката. Тази иновация дава на клиентите сигурност и спокойствие за състоянието на техните багери и намалява необходимостта от поддръжка и вероятността за непланирани престои.

Верижен багер Hitachi ZX690LCH-7 с работна маса 70 t и дизелов двигател с мощност 473 к.с.
LIEBHERR
Верижен багер Liebherr R992 с работна маса 92 t и дизелов двигател с мощност 571 к.с.

Компанията е един от най-големите световни производители на минна техника с близо 50 години опит при хидравличните минни багери за открит добив. В диапазона на работните маси 50-100 t, Liebherr предлага осем модела от поколението Generation 6.2. Машините са оборудвани с мощни 6- и 8-цилиндрови дизелови двигатели Liebherr, които постигат висока горивна ефективност и екологичност (Етап V на ЕС) благодарение на съчетанието от технологии като Common Rail, дизелов окислителен катализатор (DOC), филтър за частици (DPF) и селективна каталитична редукция (SCR) с AdBlue. Има също и два модела с работни маси 90 t и 100 t, които разчитат на електрическо задвижване с кабел от мрежата на рудника.
Една от най-важните отличителни характеристики на тежките дизелови багери Liebherr Generation 6.2 е пониженият разход на гориво. В най-голяма степен това се дължи на новата патентована от производителя система за управление на двигателя Liebherr Power Efficiency. Реално тя се явява четвърти мощностен режим на багера PE, който допълва останалите три: Икономичен (Е), Мощен (Р) и Супер мощен (Р+). Тази забележителна иновация позволява постигане на икономии на дизел с 10-15% в сравнение с предходни модели.
Операторът има на разположение новата система Modetronic, която му позволява да адаптира хидравличните параметри на машината според изпълняваната работа и неговите лични предпочитания. Modetronic предлага още по-голям комфорт и производителност, като оптимизира придвижването на багера и завъртането на надстройката. Освен това системата улеснява работата със стрелата, рамото и кофата, като предлага четири хидравлични режима: Динамичен, Ефективен, Прецизен и Програмируем, при който операторът може да използва 9-инчовия дисплей, за да направи собствени настройки на работните движения на машината според неговите собствени изисквания.
Важна новост при тежките багери Liebherr от 70 t до 100 t е функцията Bucket Fill Assist, подпомагаща оператора при загребване с кофата. Системата предлага полуавтоматичното й напълване, като осигурява по-бързо и автоматизирано изпълнение на всеки работен цикъл чрез по-лесно загребване, по-голяма степен на запълване и по-добро вкопаване в материала. Bucket Fill Assist спомага за оптималното движение на кофата и по този начин намалява вибрациите и сътресенията по време на работа, което увеличава комфорта на оператора и намалява разхода на гориво със забележителните 10%, както и износването на нейните компоненти.
За повишаване на безопасността в забоя тежките багери Liebherr са оборудвани стандартно с две камери за зоните отзад и отдясно на машината. Може да се поръча опцията Skyview 360°, която представлява система от четири допълнителни камери, генериращи цялостна видимост около машината на дисплея в кабината. За по-ефективно управление на машинопарка и сервизните дейности багерите на Liebherr са оборудвани с телематичната система LiDAT Plus, която осигурява постоянен мониторинг на работните и технически параметри машините.
Като водещ световен производител на минна техника Liebherr постоянно инвестира в разработване на алтернативни екологични задвижвания, които включват не само електричество, а и водород. По време на изложението bauma 2022 (Мюнхен, Германия) компанията представи прототип на 50-тонен верижен багер с ДВГ на водород.

KOMATSU

Komatsu, водещ световен производител на минна и кариерна техника, предлага широко портфолио от машини за открит добив. То включва пълни гами от верижни багери, самосвали със съчленена и твърда рама, булдозери и колесни челни товарачи. Гамата от верижни багери в средния и тежкия клас е съставена от 17 основни модела. Машините разполагат с масивни конструкции за висока издръжливост и надеждна работа в тежките условия на мините и кариерите.
В сегмента от 50 до 100 t Komatsu произвежда три модела верижни багери: PC490-11/PC490LC-11 с работна маса 47-49 t, PC700LC-11 (66-70 t) и PC950-11/PC950LC-11 (95-98 t). Машините Komatsu от 11-а серия предлагат по-висока горивна ефективност и тези багери съвсем не са изключение. Разходът им на гориво е с 6-11% по-нисък в сравнение с предходното поколение благодарение на подобреното управление на оборотите на двигателя спрямо работата на хидравличните помпи. Освен това дизеловият агрегат се изключва автоматично, след като работи определено време на празен ход (предварително се задава диапазон от 5 min до 60 min). А на дисплея в кабината операторът вижда ЕКО индикатор и съобщения, които го насочват да работи възможно най-икономично.
За постигане на високи нива на горивна ефективност и екологичност (Етап V на ЕС) самите дизелови двигатели Komatsu използват комбинация от най-модерни технологии като Common Rail, турбо компресор с променлива геометрия, рециркулация на отработени газове (EGR), филтър за частици (KDPF), селективна каталитична редукция (SCR) с AdBlue и др.
Сред най-съвременните системи, с които са оборудвани тежките багери на Komatsu, трябва да се отбележи например KomVision. Тя разчита на камери, разположени по корпуса на машината, генериращи изображения от зоната около багера, в т.ч. „птичи поглед” отгоре, за максимална безопасност по време на работа. На свой ред телематичната система Komtrax осигурява постоянен дистанционен мониторинг на работното и техническо състояние на машините за улесняване на управлението на машинопарка и сервизните дейности.
Тези големи багери могат също да се оборудват с 3D-система за насочване на оператора – Smart Construction 3D Machine Guidance. За работа в мини и кариери особено полезна е нейната функция за измерване на товара в кофата, позволяваща точно проследяване на извършената работа и постигната производителност.
Най-тежкият Komatsu PC950-11 предлага най-много подобрения в сравнение с модела от предходната генерация (PC800-8). Той разполага с нова архитектура на хидравличната система, позната от най-тежките минни багери. При нея се използва отделен затворен контур на хидравличната линия за завъртане на надстройката със собствено електронно управление. Независимото управление на работната хидравлика (стрела, рамо, кофа) и завъртането на надстройката позволява много по-производително и в същото време икономично товарене на самосвали. Съчетаването на новата хидравлика, мощния двигател, новия работен режим Р+ и големия капацитет на кофата осигурява на Komatsu PC950-11 повишаване на производителността с 60% и на горивната ефективност с 48%.

Верижен багер Komatsu PC950-11 с работна маса 95 t и дизелов двигател с мощност 543 к.с.
LIUGONG
Верижен багер LiuGong 995F с работна маса 95 t и дизелов двигател с мощност 600 к.с.

LiuGong е един от най-известните китайски производители на строителна, кариерна и минна техника. Продуктовата гама на компанията е изключително разнообразна, като голяма част от машините са сертифицирани за пазара на ЕС, в т.ч. верижни багери и челни товарачи. В Европа LiuGong предлага широка гама от верижни багери, а в класа 50-100 t има три модела с работни маси 50 t, 75 t и 95 t. Традиционно тези багери се оборудват с най-съвременни дизелови двигатели Cummins от серия Х, като 95-тонният LiuGong 995F разчита на дизелов агрегат от Perkins.
Верижните багери LiuGong разполагат с модерни японски хидравлични системи от Kawasaki с електронно управление, използващи главни помпи с големи дебити, хидромотори с висок въртящ момент и главни електро-хидравлични разпределители за подобрено управление на хидравликата. Забележителна е новата охлаждаща система, която управлява директно скоростта на вентилаторите в зависимост от температурата на охлаждащите флуиди. Благодарение на тези съвременни системи, които са въведени от конструкторския екип, базиран във Великобритания, багерите предлагат по-висока производителност и нисък разход на дизел (с около 15-20% по-малък в сравнение с предходни модели).
Тежките багери LiuGong се отличават с много висока сила на копаене, която е същата или по-голяма от аналогични модели на популярни световно известни марки. Тя се постига благодарение на оптималното съчетаване на модерна електро-хидравлична система с най-съвременен дизелов агрегат с висока мощност и въртящ момент.
Използването на по-големи хидравлични помпи намалява разхода на гориво, като осигурява висока производителност при ниски обороти на дизеловия двигател. Усъвършенстваното електронно управление на помпите и хидравличния разпределител подава само толкова хидравличен дебит, колкото е необходим. По този начин се намаляват хидравличните загуби и допълнително се понижава разходът на дизел.
За улесняване на оператора тежките верижни багери LiuGong предлагат три работни режима: икономичен, стандартен и мощен. Всеки от тях съчетава по подходящ начин оборотите на двигателя с хидравличния дебит и налягане, така че всяка една задача в мината или кариерата може да се изпълни по най-ефективния начин. В случай, че багерът изчаква и двигателят работи на празен ход, след определено предварително зададено време се задейства автоматичната функцията за изключване на дизеловия агрегат с цел икономии на гориво. В обратния случай, при необходимост от повече мощност, се използва функцията Hydraulic Boost. Тя се включва автоматично, но може да се активира и ръчно от оператора.
Тежките багери LiuGong се отличават с по-голяма здравина и издръжливост. Всички ключови компоненти като стрела, рамо, кофа и ходова част са допълнително подсилени и преминават предварителни интензивни изпитания, които доказват техните качества. Удължените сервизни интервали, директният удобен достъп до филтрите и ключовите компоненти улеснява работата на сервизните техници и съкращава времето за обслужвания и ремонти. Модерната телематична система iLINK осигурява постоянен дистанционен мониторинг на работното и техническо състояние на багерите, както и цялата необходима информация за ефективно управление на машинопарка и сервизните дейности.

VOLVO

Volvo CE е водещ световен производител с разнообразно портфолио от минна и кариерна техника: челни товарачи, верижни багери, самосвали с твърда и съчленена рама. Гамата от верижни багери в сегмента от 50 t до 10 t е широка и включва пет модела – изключително здрави и надеждни машини, които се отличават с висока производителност, горивна ефективност и комфорт за оператора.
Флагманът в гамата е 95-тонния модел Volvo EC950F. Той е оборудван с мощен дизелов двигател Volvo D16J, разработен специално за багери (611 к.с. при 1650 об./min, Етап V на ЕС). Агрегатът подава висок въртящ момент при ниски обороти (макс. 2700 Nm при 1400 об./min) за осигуряване на най-висока производителност в съчетание с максимална горивна ефективност. Специфично за тази машина е, че има хидравлично разширяема ходова част, която заедно с демонтируемата противотежест улеснява значително транспортирането ѝ.
Volvo EC950F е много подходящ за съчетаване със самосвали с полезен товар 55 t. В този случай работният цикъл включва натоварване с четири кофи със средно време за изпълнение само 20-25 s. Багерът разполага със система за даване на приоритет на хидравличния дебит за завъртането на надстройката или за издигането на стрелата, което позволява изключително ефективно изпълнение на тази дейност.
Оптимизираната хидравлика на Volvo EC950F поддържа постоянно високо налягане във всеки етап на загребването на материал и издигането на стрелата. Хидравличните помпи осигуряват висока хидравлична мощност за бързо и плавно изпълнение на работните движения, а електро-хидравличното управление подава само необходимия дебит и минимизира загубите в системата.
Уникалният икономичен режим ЕСО спомага за постигането на максимална горивна ефективност. Операторът има на разположение още четири мощностни режима, които се използват според вида на изпълняваната работа: Мощен (Н), Стандартен (G), Прецизен (F) и Изчакващ (I).
Volvo EC950F може да бъде оборудван със системата Dig Assist, която се използва чрез дисплея на Volvo Co-Pilot. Асистентът подпомага работата на оператора, така че той може да изпълни дадената задача много по-бързо, качествено и ефективно. За работа в мини и кариери особено полезна е функцията за измерване на теглото на загребания материал в кофата, която позволява най-ефективно товарене на самосвалите и проследяване на производителността.
За повишаване на безопасността по време на работа Volvo EC950F може да се оборудва с две камери за зоните отзад и отдясно на машината. Най-високо ниво на видимост и безопасност осигурява системата Volvo Smart View, която разчита на четири камери, генериращи цялостно изображение на пространството около багера на 360°.
На свой ред телематичната система CareTrack осигурява постоянен дистанционен достъп до ключови данни за техническото и работното състояние на багерa и спомага за оптимизиране на управлението на машинопарка и сервизните дейности. При използване на услугата ActiveCare генерираната информация се изпраща също до Центъра на Volvo за анализи (Volvo Uptime Center), където експерти на Volvo CE използват най-съвременен диагностичен и аналитичен софтуер. В случай на необходимост се изпраща уведомление за потенциален проблем с багера към местния дилър, който се намесва проактивно с цел избягване на тежки аварии и дълги престои.

Обзора подготви
Данаил НИКОЛОВ

Верижен багер Volvo EC950F с работна маса 95 t и дизелов двигател с мощност 611 к.с.
Read more from the column
Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.