Skip to content Skip to footer

АКТИВИЗИРА ЛИ СЕ ВУЛКАНЪТ КОСЕЛ СЛЕД ТРУС С МАГНИТУД 5,0 КРАЙ ОХРИД

Проф. Бойко Рангелов
ABSTRACT

Земетресение с магнитуд 5,0 на 3 юли 2017 г. разтърси гр. Охрид и околностите му и предизвика паника сред населението. Както винаги подобни трусове са по-опасни с паниката, която предизвикват, отколкото с пораженията, които нанасят. И сега беше така.

KEYWORDS
REFERENCES

МАРШЪТ НА МЕТАЛИТЕ

Боян Рашев
ABSTRACT

Коронавирусът разбърка картите в световната икономика по уникален начин. Цените на фосилните горива, които захранват с енергия производството, потреблението и движението ни, се сринаха и все още са далеч от възстановяване. Същото се случи и с печалбите и акциите на големите компании от добива на нефт и газ като Exxon, Shell, BP, а новините за фалити в индустрията стават все по-чести. За сметка на това, добивът на метали също преживя идентичен срив в началото на пандемията, но оттогава стремително се възстановява.

KEYWORDS
FULL ARTICLE IN PDF FORMAT
REFERENCES

MINING CONTACT SEVEN TON UNDERGROUND EXPORT LOCOMOTIVE WITH TAPERED BASE

гл. ас. д-р инж. Любен Тасев
ABSTRACT

Статията представя проектирането изработването и реализацията на 7-тонен контатен рудничен локомотив за подземен извоз. Разгледани са основните възли и компоненти на машината, като е обърнато внимание на особеностите, иновациите и подобренията в тяхната конструкция.

KEYWORDS

локомотив, бандажно колело, единично задвижване, подземен рудничен транспорт

REFERENCES

1. Матеев. 1971. Руднична локомотивна тяга. София: Техника.
2. Куценко, С. 1975. Динамика Установившегося движения локомотивов в кривиь. Харков.
3. Тасев, В. Тасев Л. 2013. Рудничен контактен десет тонен локомотив за подземен извоз – резултати от двугодишна промишлена експлоатация в рудник „Марзян”. Геология и минерални ресурси. София.
4. Тасев, Л. 2018. Изследване на износването и повредите в рудничните локомотиви за подземен извоз. Дисертация, МГУ „Св. Иван Рилски“

Цанков, Н. (2009). Компетентност за познавателно моделиране – дидактическа конкретизация. Педагогика, 19(7-8), 82-105.

3D COMPUTER MODEL OF VERTICAL SHAFT, PART OF INTERMEDIATE VENTILATION AND WASTEWATER STATION OF THE THIRD LINE OF THE METRO IN SOFIA

Prof. Dr. Eng. Ivan Mitev
ABSTRACT

В статията е разгледана разработка, основната цел на която е да се определи първичното и вторично укрепване при изграждане на вертикална шахта с дълбочина от 40,0 метра. Тя е част от междинна вентилационна и водоотливна станция в участък между Метростанция 12 и Метростанция 14 от трета метролиния на Софийското метро от депо „бул. Ботевградско шосе – бул. „Владимир Вазов“ – централна градска част – жк „Овча купел“. За целта е разработен 3D изчислителен модел, чрез който е определено напрегнатото и деформирано състояние на масива около вертикалната изходна шахта. Чрез 3D моделът е извършена и проверка за определяне на сигурността при взаимодействието на масива с приложените конструктивни решения за първичната (външна) облицовка на шахтата.

KEYWORDS

подземно строителство, геотехника, числено моделиране

REFERENCES

1. Митев, И. 2018. Основни положения при численото моделиране на метро тунел по нов австрийски тунелен метод, Mining and Geology, ISSN: 0861-5713
2. Жечев, Н. Реконструкция на тунели – проблеми по хидроизолирането. VIII International geomechanics conference.
3. Жечев, Н. Реконструкция на тунели – проблеми при облицовките. VIII International geomechanics conference.

ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ КОНТРОЛА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРОБИВНО-ВЗРИВНИ РАБОТИ В МИННОДОБИВНАТА ИНДУСТРИЯ

Доц. д-р инж. Петър Кр. Шишков
ABSTRACT

Целта на настоящата публикация е да провокира анализ какво може да се постигне за намаляване на разходите, ако търсим не само по-евтини методи за взривяване, но и по-комплексни решения съобразно цялостната технология на добива. Разискват се използваните технологии и материали за провеждане на ПВР. Разгледан е най-евтиния съвременен промишлен експлозив АНФО и възможностите за редуциране на стойността на неговото производство.

KEYWORDS

АНФО, амониево-селитрени взривни вещества, биогорива, зелени експлозиви

REFERENCES

1. Валери Емилов Митков, “Безопасност при производството и използването на взривни вещества”, 2010.
2. Валери Емилов Митков, “Производство на взривни вещества за граждански цели”, 2007.
3. Atlas Powder Company, 1987, Explosives and Rock Blasting, Atlas Powder Company Field Technical Operations, Dallas.
4. Stig O. Olofson, Applied explosive technology for construction and mining, Second edition, ISBN 91-7970-634-7.

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДВУОСНОВЕН БЕЗДИМЕН БАРУТ КАТО АЛТЕРНАТИВЕН ЗАМЕСТИТЕЛ НА КАМЕНАРСКИЯ БАРУТ ПРИ ДОБИВА НА СКАЛНО-ОБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ

Д-р инж. Петър Кр. Шишков, инж. Надежда Кр. Стойчева
ABSTRACT

За да бъде създадено съвременно мобилно приложение за определяне на маршрут от точка до точка е необходимо да се познават начините за определяне на местоположение на обекти. Съществуват редица методи за определяне на местоположение на обекти, в зависимост от това дали локализирането ще се извършва в открита среда или в затворени помещения. В настоящата статия ще бъдат разгледани популярните системи за глобално позициониране, както и най-често използваните технологии за определяне на местоположение на закрито (IPS). Ще бъдат направени изводи спрямо различни критерии като цена, скорост и ефективност на разгледаните технологии.

KEYWORDS

каменарски барут; метателни взривни вещества; нискоскоростни експлозиви; бездимен барут; едноосновен барут; двуосновен барут; взривяване на каменни блокове; рязане на декоративни камъни по взривен способ; скално-облицовъчни материали; естествен камък; прецизно взривяване; гладко взривяване; процепване на скали

REFERENCES

1. Шишков, П., Н. Стойчева, 2018. Съвременни взривни техники при добив на скалнооблицовъчни материали. – Сп. „Минно дело и геология”, 10-11, с.42-49, ISSN 0861-5713
2. Стойчева, Н. Скално-облицовъчни материали в Кралство Испания. Дипломна работа, септември, 2018, МГУ „Св. Иван Рилски”, София
3. Merke, G, Sustainable development in the natural stone industry”, Roc Maquina, June 2000, pp56-58.
4. Ashmole, I, “Dimension Stone: The Small Scale Mining Potential in South Africa”, Paper presented at Small Scale Mining 2004, Johannesburg, 9 September 2004.
5. Carvalho, J.F., Henriques, P., Fale, P., Luis, G., “Decision criteria for the exploration of ornamental-stone deposits: Application to the marbles of the Portuguese Estremoz Anticline”, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences (2008), doi:10.1016/j.ijrmms.2008.01.005.
6. Mancini, R., Fornaro, M., Cardu, M., Gaj, F., “Production methods in Italian dimension stone quarries”, Proceedings of the 1996 International Symposium on Mining Science and Technology, pp125-130, Guo, Y. and Golinski,T.S. (eds), Balkema, Rotterdam, 1996.
7. Atlas Powder Company, 1987, Explosives and Rock Blasting, Atlas Powder Company Field Technical Operations, Dallas.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.