Skip to content Skip to footer

АКТИВИЗИРА ЛИ СЕ ВУЛКАНЪТ КОСЕЛ СЛЕД ТРУС С МАГНИТУД 5,0 КРАЙ ОХРИД

Проф. Бойко Рангелов
РЕЗЮМЕ

Земетресение с магнитуд 5,0 на 3 юли 2017 г. разтърси гр. Охрид и околностите му и предизвика паника сред населението. Както винаги подобни трусове са по-опасни с паниката, която предизвикват, отколкото с пораженията, които нанасят. И сега беше така.

КЛЮЧОВИ ДУМИ
РЕФЕРЕНЦИИ

МАРШЪТ НА МЕТАЛИТЕ

Боян Рашев
РЕЗЮМЕ

Коронавирусът разбърка картите в световната икономика по уникален начин. Цените на фосилните горива, които захранват с енергия производството, потреблението и движението ни, се сринаха и все още са далеч от възстановяване. Същото се случи и с печалбите и акциите на големите компании от добива на нефт и газ като Exxon, Shell, BP, а новините за фалити в индустрията стават все по-чести. За сметка на това, добивът на метали също преживя идентичен срив в началото на пандемията, но оттогава стремително се възстановява.

КЛЮЧОВИ ДУМИ
ЦЯЛАТА СТАТИЯ В PDF ФОРМАТ
РЕФЕРЕНЦИИ

РУДНИЧЕН КОНТАКТЕН СЕДЕМ ТОНЕН ЛОКОМОТИВ ЗА ПОДЗЕМЕН ИЗВОЗ СЪС СКЪСЕНА БАЗА

гл. ас. д-р инж. Любен Тасев
РЕЗЮМЕ

Статията представя проектирането изработването и реализацията на 7-тонен контатен рудничен локомотив за подземен извоз. Разгледани са основните възли и компоненти на машината, като е обърнато внимание на особеностите, иновациите и подобренията в тяхната конструкция.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

локомотив, бандажно колело, единично задвижване, подземен рудничен транспорт

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Матеев. 1971. Руднична локомотивна тяга. София: Техника.
2. Куценко, С. 1975. Динамика Установившегося движения локомотивов в кривиь. Харков.
3. Тасев, В. Тасев Л. 2013. Рудничен контактен десет тонен локомотив за подземен извоз – резултати от двугодишна промишлена експлоатация в рудник „Марзян”. Геология и минерални ресурси. София.
4. Тасев, Л. 2018. Изследване на износването и повредите в рудничните локомотиви за подземен извоз. Дисертация, МГУ „Св. Иван Рилски“

Цанков, Н. (2009). Компетентност за познавателно моделиране – дидактическа конкретизация. Педагогика, 19(7-8), 82-105.

3D ИЗЧИСЛИТЕЛЕН МОДЕЛ НА ВЕРТИКАЛНА ШАХТА, ЧАСТ ОТ МЕЖДИННА ВЕНТИЛАЦИОННА И ВОДООТЛИВНА СТАНЦИЯ ОТ ТРЕТА ЛИНИЯ НА МЕТРОТО В СОФИЯ

Доц. д-р инж. Иван Митев
РЕЗЮМЕ

В статията е разгледана разработка, основната цел на която е да се определи първичното и вторично укрепване при изграждане на вертикална шахта с дълбочина от 40,0 метра. Тя е част от междинна вентилационна и водоотливна станция в участък между Метростанция 12 и Метростанция 14 от трета метролиния на Софийското метро от депо „бул. Ботевградско шосе – бул. „Владимир Вазов“ – централна градска част – жк „Овча купел“. За целта е разработен 3D изчислителен модел, чрез който е определено напрегнатото и деформирано състояние на масива около вертикалната изходна шахта. Чрез 3D моделът е извършена и проверка за определяне на сигурността при взаимодействието на масива с приложените конструктивни решения за първичната (външна) облицовка на шахтата.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

подземно строителство, геотехника, числено моделиране

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Митев, И. 2018. Основни положения при численото моделиране на метро тунел по нов австрийски тунелен метод, Минно дело и геология, ISSN: 0861-5713
2. Жечев, Н. Реконструкция на тунели – проблеми по хидроизолирането. VIII International geomechanics conference.
3. Жечев, Н. Реконструкция на тунели – проблеми при облицовките. VIII International geomechanics conference.

ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ КОНТРОЛА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРОБИВНО-ВЗРИВНИ РАБОТИ В МИННОДОБИВНАТА ИНДУСТРИЯ

Доц. д-р инж. Петър Кр. Шишков
РЕЗЮМЕ

Целта на настоящата публикация е да провокира анализ какво може да се постигне за намаляване на разходите, ако търсим не само по-евтини методи за взривяване, но и по-комплексни решения съобразно цялостната технология на добива. Разискват се използваните технологии и материали за провеждане на ПВР. Разгледан е най-евтиния съвременен промишлен експлозив АНФО и възможностите за редуциране на стойността на неговото производство.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

АНФО, амониево-селитрени взривни вещества, биогорива, зелени експлозиви

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Валери Емилов Митков, “Безопасност при производството и използването на взривни вещества”, 2010.
2. Валери Емилов Митков, “Производство на взривни вещества за граждански цели”, 2007.
3. Atlas Powder Company, 1987, Explosives and Rock Blasting, Atlas Powder Company Field Technical Operations, Dallas.
4. Stig O. Olofson, Applied explosive technology for construction and mining, Second edition, ISBN 91-7970-634-7.

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДВУОСНОВЕН БЕЗДИМЕН БАРУТ КАТО АЛТЕРНАТИВЕН ЗАМЕСТИТЕЛ НА КАМЕНАРСКИЯ БАРУТ ПРИ ДОБИВА НА СКАЛНО-ОБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ

Д-р инж. Петър Кр. Шишков, инж. Надежда Кр. Стойчева
РЕЗЮМЕ

За да бъде създадено съвременно мобилно приложение за определяне на маршрут от точка до точка е необходимо да се познават начините за определяне на местоположение на обекти. Съществуват редица методи за определяне на местоположение на обекти, в зависимост от това дали локализирането ще се извършва в открита среда или в затворени помещения. В настоящата статия ще бъдат разгледани популярните системи за глобално позициониране, както и най-често използваните технологии за определяне на местоположение на закрито (IPS). Ще бъдат направени изводи спрямо различни критерии като цена, скорост и ефективност на разгледаните технологии.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

каменарски барут; метателни взривни вещества; нискоскоростни експлозиви; бездимен барут; едноосновен барут; двуосновен барут; взривяване на каменни блокове; рязане на декоративни камъни по взривен способ; скално-облицовъчни материали; естествен камък; прецизно взривяване; гладко взривяване; процепване на скали

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Шишков, П., Н. Стойчева, 2018. Съвременни взривни техники при добив на скалнооблицовъчни материали. – Сп. „Минно дело и геология”, 10-11, с.42-49, ISSN 0861-5713
2. Стойчева, Н. Скално-облицовъчни материали в Кралство Испания. Дипломна работа, септември, 2018, МГУ „Св. Иван Рилски”, София
3. Merke, G, Sustainable development in the natural stone industry”, Roc Maquina, June 2000, pp56-58.
4. Ashmole, I, “Dimension Stone: The Small Scale Mining Potential in South Africa”, Paper presented at Small Scale Mining 2004, Johannesburg, 9 September 2004.
5. Carvalho, J.F., Henriques, P., Fale, P., Luis, G., “Decision criteria for the exploration of ornamental-stone deposits: Application to the marbles of the Portuguese Estremoz Anticline”, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences (2008), doi:10.1016/j.ijrmms.2008.01.005.
6. Mancini, R., Fornaro, M., Cardu, M., Gaj, F., “Production methods in Italian dimension stone quarries”, Proceedings of the 1996 International Symposium on Mining Science and Technology, pp125-130, Guo, Y. and Golinski,T.S. (eds), Balkema, Rotterdam, 1996.
7. Atlas Powder Company, 1987, Explosives and Rock Blasting, Atlas Powder Company Field Technical Operations, Dallas.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.