Skip to content Skip to footer
Общи условия на Списание "минно дело и геология"
ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт.

Ако използвате този уеб сайт, се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. В случай че НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между списание Минно дело и геология (наричан по-долу mdg-magazine.bg или „Интернет страницита“ или „Сайт“ ) и Потребителите на електронния сайт.

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на mdg-magazine.bg (с изключение на линка към настоящите Общи условия) Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят „във вида, в който са“ и това, че mdg-magazine.bg не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно услуги и продукти на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за услуга и продукт, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта.

За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко, или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. mdg-magazine.bg само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

  • Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на mdg-magazine.bg при ползване от на Сайта от него, както и на поправка на тези Лични данни.
  • Приемайки настоящите условия, Потребителите, желаещи контакт с mdg-magazine.bg, за услуга или продукт, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от mdg-magazine.bg по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на mdg-magazine.bg
  • Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от mdg-magazine.bg за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги.
  • mdg-magazine.bg изрично уведомява Потребителя, че предоставените от него Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.
  • mdg-magazine.bg си запазва правото да използва личните данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

Списание минно дело и геология осъзнава изключителната важност на поверителността, сигурността и защитата на личните данни на клиенти и партньори. Чрез въвеждане на стриктни и последователни политики и правила ние се стремим да осигурим защита на всички наши дейности. 

mdg-magazine.bg има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги, без предварително известяване.

Предвид международния характер на мрежата Интернет и че mdg-magazine.bg е свързан с тази мрежа, mdg-magazine.bg не гарантира, че потокът информация към и от mdg-magazine.bg няма да бъде следен и записван от трети страни. 

mdg-magazine.bg управлява този Сайт от България, поради което не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България.   

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без специално уведомяване на Потребителите. mdg-magazine.bg не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.  

При използване услугите на mdg-magazine.bg, потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА mdg-magazine.bg, С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН, НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА mdg-magazine.bg (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ), СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.