Skip to content Skip to footer
Списание "Минно дело и геология"
АРХИВЕН БРОЙ 10 / 2017

Минно дело и геология

Списанието е вписано под № 2045 в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране

Адрес на редакцията

1404 София
бул. „Околовръстен път“ 27
БЦ „Земята и хората“, ет.1

Свържете се с нас

editor@bmgk-bg.org
0876222276

Редакционен съвет

Председател:
проф. д-р инж. Любен Тотев
МГУ „Св. Иван Рилски“
Членове:
проф. дтн Андрей Корчак
проф. д-р инж. Венцислав Иванов
дипл. геолог Детлев Тондера
проф. д-р Зоран Деспотов
д-р инж. Кремена Деделянова
д-р инж. Никола Вардев
проф. д-р инж. Павел Павлов
проф. д-р инж. Радослав Наков

Разгледайте броя

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.