Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Д-р Борислава Гълъбова е доктор по икономика, главен асистент към катедра „Икономика и управление” при МГУ „Св. Иван Рилски”. Автор е на 30 научни публикации в специализирани научни издания. Участва в един международен и три национални научноизследователски проекта. През 2014-2015 г. успешно преминава курс по „Епистемология и методология на научните изследвания” към Франкофонския институт по администрация и управление (IFAG). През 2016 г. придобива TenStep Project Manager сертификат за управление на проекти, а през 2018 г. се сертифицира като кариерен консултант по международната програма Global Career Development Facilitator (GCDF). Членува в Българската макроикономическа асоциация (БМА) и Българската асоциация по управление на проекти (БАУП). Професионалните ѝ интереси са в сферата на икономическите изследвания, външната търговия, управлението на проекти, кариерното консултиране и бизнес развитието.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- РОЛЯ НА ДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА
- Производителност на труда в минната индустрия – тенденции и перспективи

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.