Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Д-р Весела Емилова Петрова е възпитаник на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” и главен асистент към катедра „Икономика и управление“. Доктор по икономика и управление (минно производство), с дисертационен труд „Изследване и оценка на корпоративната социална отговорност на минните предприятия“. Работата ѝ задълбочено е свързана с устойчивото развитие, корпоративната социална отговорност, нефинансовата отчетност и кръговата икономика, с фокус върху минерално-суровинната индустрия. Автор и съавтор е на над 25 публикации в специализирани български и международни научни издания и сборници. Има специализации към Университета „Вирджиния” (САЩ) и Канадски център по корпоративно управление и социална отговорност към Университета „Алберта“ (Канада). Член е на Управителния съвет на Българска асоциация на КСО специалистите. Ръководител на проект „REDUCES - Преосмисляне на устойчивото развитие в европейските региони чрез използване на бизнес модели от кръговата икономика“ по програма INTERREG Европа.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- Социален лиценз за работа

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.