Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Инж. Георги Иванов Ганчев е минен инженер геолог, завършил Московския геолого-проучвателен институт (МГРИ гр. Москва) през 1981 г. От 1981 г. до 1988 г. работи като геолог и главен геолог (началник на геоложки отдел) в Рудоуправление „Дружба“, с. Елешница, към ДСО „Редки метали“ - гр. Бухово. От 1988 г. до 2015 г. работи като геолог, началник геоложки отдел, Ръководител направление геолого-геофизично, Директор ПТВ, Директор ликвидационни дейности, Директор предприятие в МГК „Октомври“, преименувано в последствие в ДФ „Похимет“ с. Момино село и „Тракия-РМ“ ЕООД, гр. Пловдив. Специализира „Подземно извличане на уран“ – Русия, Москва – 1988 г. Има придобит значителен опит в проучването, добива, ликвидацията и рекултивацията на уранови рудници по класически и геотехнологичен метод на добив на уран.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- СЪЗДАВАНЕ, РАЗВИТИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ГЕОТЕХНОЛОГИЧНИЯ МЕТОД ЗА ИЗВЛИЧАНЕ НА УРАН В БЪЛГАРИЯ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.