Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Инж. Георги Лисев работи в отдел „Минно планиране“ на „Дънди прешъс металс Челопеч“ ЕАД. От 2019 г. е старши инженер „ Дългосрочно минно планиране и проектиране“. Длъжността е свързана с проектирането на триизмерни CAD модели на минните работи, изготвяне на дългосрочни планове за развитието и последователността на изземване запасите в рудник „Челопеч“, анализи, доклади и отчети. Професионалните му интереси са в областта на разработването на нови софтуерни решения за планиране и проектиране на минните работи, оптимизиране на работните процеси при добива на полезни изкопаеми. Член е на „Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране“ и Консултативния съвет на „ Научно-технически съюз по минно дело, геология и металургия“.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ПОДОБРЕНИЯ В КОНЦЕПЦИЯТА НА ПРИЛАГАНАТА В РУДНИК „ЧЕЛОПЕЧ“ КАМЕРНО-ЦЕЛИКОВА СИСТЕМА НА РАЗРАБОТВАНЕ СЪС ЗАПЪЛНЕНИЕ
- МИННОТО ПЛАНИРАНЕ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.