Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Гл. ас. д-р инж. ДАНИЕЛ ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ e преподавател в катедра „Открито разработване на полезни изкопаеми и взривни работи“ в МГУ „Св. Ив. Рилски“. Научните му интереси са в областта на проектирането, строителството, разработката и експлоатацията на открити рудници; подводен добив на полезни изкопаеми; организацията и контрол на производствените процеси при добива на полезни изкопаеми; управление на качеството на добиваните полезни изкопаеми.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ИЗСЛЕДВАНЕ СВОЙСТВАТА И ПРИЛОЖИМОСТТА НА ТВЪРДИТЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ОТ ОТКРИВКАТА В МИНИ „МАРИЦА-ИЗТОК“ EАД КАТО ПЪТНОСТРОИТЕЛНА СУРОВИНА
- ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВЕНИ ОЦЕНКИ НА ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА ПОДВОДЕН ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ
- ТЕХНОЛОГИЧНИ СХЕМИ В ОТКРИТИЯ ДОБИВ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФРЕЗОВ КОМБАЙН
- АНАЛИЗ НА ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА РАБОТА НА ДИАМАНТЕНО-ВЪЖЕНИ РЕЗАЧКИ ПРИ ДОБИВА НА ЕСТЕСТВЕНИ СКАЛНИ БЛОКОВЕ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.