Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

д-р Дейвис Динков е главен асистент в департамент „География“ на Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) при Българска академия на науките. Магистър е по геодезия, картография и фотограметрия в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) - 1992 г. През 2018 г. защитава дисертация за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по картография и ГИС на тема „Разработване на 3D модел на природен парк „Врачански Балкан” за интегриране в система за мониторинг“. От 2001 г. е управител и главен специалист на „Картографско студио ДавГЕО“ ЕООД, като ръководи екипи за изработка на първите цифрови триизмерни модели и панорамни карти на най-известните ни летни и зимни курорти като к.к Слънчев бряг, к.к. Албена, к.к. Св.Св. Константин и Елена, гр. Несебър, к.к. Пампорово и др. През 2015 г. успешно интегрира цифрови данни от безпилотни летателни системи при разработката на работен процес за триизмерно моделиране на големи планински територии (работният процес е описан в дисертационния труд). Неговите изследователски и научни интереси са насочени към 3D моделиране и картографиране, ГИС, дистанционни изследвания на земната повърхност чрез безпилотни летателни системи, мониторинг на защитени територии, изработка на тематични карти и картографски продукти. Ръководи екипи при разработката на уеб-базирани ГИС-приложения, дистанционни наблюдения, картиране и триизмерно моделиране на защитени територии (национални и природни паркове)..

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
-ТРИИЗМЕРНО ГЕОЛОЖКО МОДЕЛИРАНЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В ГИС

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.