Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Инж. Димитрина Делийска е асистент, преподавател в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, катедра „Информатика“. Води упражнения по редица дисциплини: „Офис и CAD системи“, „CAD системи в топографското и макшайдерско моделиране“, „Програмиране в среда Интернет“, „Програмиране на JAVA“, „Системи за управление на база данни“ и др. Професионалният ѝ опит е свързан и с участие в проекти в областта на приложението на Internet of Things в минната промишленост, 3D моделирането и интернет сайтовете.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- МЕТОДИ ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ОБЕКТИ ВЪВ ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА СРЕДА И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.