Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Инж. Димитър Костадинов Василев завършва ВХТИ София през 1973 г. Разпределен е на работа в ДСО „Редки метали“ - рудник „Орлов дол“. Участва в развитието на геотехнологичния добив на уран до 1992 г. като н-к ХЛ и ОТК, зам.-директор ИВД. От декември 1996 г. до октомври 1997 г е управител на „Тракия РМ“ ЕООД.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- СЪЗДАВАНЕ, РАЗВИТИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ГЕОТЕХНОЛОГИЧНИЯ МЕТОД ЗА ИЗВЛИЧАНЕ НА УРАН В БЪЛГАРИЯ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.