Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

ИНЖ. Димитър Димитров Кайков се обучава по магистърска специалност „Открито разработване на полезни изкопаеми“ в Минно-геоложкия университет „Св. Ив. Рилски“ след завършена специалност „Управление на ресурси и производствени системи“ през 2014 г. Участвал е в конференции с международно участие и международни студентски училища. Професионалните му интереси са свързани с технологиите на добив в минното производство и математическото моделиране и оптимизиране на процесите в откритото разработване.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВЕНИ ОЦЕНКИ НА ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА ПОДВОДЕН ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ
- ТЕХНОЛОГИЧНИ СХЕМИ В ОТКРИТИЯ ДОБИВ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФРЕЗОВ КОМБАЙН
- СРАВНЕНИЕ НА ВАРИАНТИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ОТКРИТИЯ РУДНИК ПРИ РАЗЛИЧНИ ОГРАНИЧАВАЩИ УСЛОВИЯ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.