Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Инж. Жельо Петров Желев е роден на 06 09 1944 г. в с. Орлов дол. Завършва Минно-геоложкия университет, София със специалност „Проучване на полезни изкопаеми“. Има 24 години трудов стаж като редови геолог и главен геолог в геотехнологичния добив на уран.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- СЪЗДАВАНЕ, РАЗВИТИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ГЕОТЕХНОЛОГИЧНИЯ МЕТОД ЗА ИЗВЛИЧАНЕ НА УРАН В БЪЛГАРИЯ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.