Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

ДОЦ. Д-р Ивайло Б. Иванов е преподавател в катедра „Индустриален бизнес“ в УНСС – София. В сферата на професионалните му интереси попада стратегическата проблематика на: индустриалната трансформация и постиндустриалната икономика; конфликтологията на енергийния преход; подривните технологии и иновации в контекста на Индустрия 5.0. Притежава експертен и консултантски опит в управлението и разрешаването на конфликти в организациите. От 2019 г. е сертифициран медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието на Република България. Председател на Института за изследване на конфликти.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- КОНФЛИКТИ И КОНФЛИКТОЛОГИЧНА КУЛТУРА
- РАЗВИТИЕ НА МИННАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1990 – 2020 ГОДИНА: ОБЗОР

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.