Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Д-р Ивайло Б. Иванов е преподавател в катедра „Индустриален бизнес“ в Университета за национално и световно стопанство - София и е председател на Института за изследване на конфликти. Притежава експертен и консултантски опит в управлението и разрешаването на конфликти в организациите. От 2019 г. е сертифициран медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието на Република България.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- КОНФЛИКТИ И КОНФЛИКТОЛОГИЧНА КУЛТУРА

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2023. Всички права запазени.