Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

ИВА МИТЕВА е родена в гр. Ихтиман. През 2014 г. завършва СОУ „Христо Ботев ” гр. Ихтиман. Студентка е в МГУ „Св.Иван Рилски”, специалност „Екология и опазване на околната среда” (ГПФ) с успех 5,40.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- СЪПОСТАВКА НА МЕТОДИ ЗА БИОМОНИТОРИНГ НА СЪЕДИНЕНИЯТА НА ЖИВАК ОТ МИННИЯ РАЙОН НА АЛМАДЕН, ИСПАНИЯ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2023. Всички права запазени.