Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Д-р Кристина Гърциянова е главен асистент в департамент „География“ към Националния институт по геофизика, геодезия и география - БАН. Завършва СУ „Св. Климент Охридски” със специалност „Управление на хидроклиматичните ресурси”. През 2015 г. придобива образователната научна степен „доктор“, като основна тема в дисертационния труд е антропогенното въздействие върху качеството на водите. Основните ѝ научни интереси и изследователски дейности са в областта на: хидрологията, хидрохимията, водните ресурси, опазването на водите; подземните води; законодателството, управлението и използването на водните ресурси. Участва в три текущи проекта, свързани на опазването на околната среда.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ИРИДИЯТ – ТРИ ПЪТИ ПО-СКЪП ОТ ЗЛАТОТО И С ВПЕЧАТЛЯВАЩ ГОДИШЕН ЦЕНОВИ РЪСТ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.