Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Минен инж. геолог Латю Стоев е завършил Московски геологопроучвателен институт през 1971-1976 г. по специалността „Проучване на месторождения на редки и радиоактивни елементи”. От 1976-1998 г. работи като главен геолог на проучвателен обект към ДСО „Редки метали” гр. Бухово. Специалист по търсене, оценка и проучване на екзогенни уранови и съпътстващите ги редки и редкоземни орудявания. Открива и проучва няколко уранови, едно златно и едно антимоново находища в югоизточна България. Автор е на редица публикации по тази геоложка тематика. След ликвидацията на уранодобива работи като геолог в „Каолин” АД – район Тополовград.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО НА ЕКЗОГЕННИ УРАНОВИ ОРУДЯВАНИЯ (ПЯСЪЧНИКОВ ТИП) НА ПРИМЕРА НА ЯМБОЛ–ЕЛХОВСКИЯ СЕДИМЕНТЕН БАСЕЙН

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.