Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Мартин Колев е студент по „Маркшайдерство и геодезия“ в Минно-геоложки университет „Св. Ив. Рилски“. Започва професионалния си път като маркшайдер при строителството на трети метродиаметър в град София. От 2018 г. работи като маркшайдер в „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД. Професионалните му интереси са свързани с развитие и внедряване на нови технологии в маркшайдерските дейности.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
-СЪПОСТАВКА НА МЕТОДИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА НАДРАБОТКА И ПОДРАБОТКА В НЕДОСТЪПНИ МИННИ ИЗРАБОТКИ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.