Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Маг. инж. Михаил Петров e завършил Университета по архитектура, строителство и геодезия със специалност „Хидротехническо строителство“. От 2017 г. се обучава в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ - специалност „Подземно строителство“. От 2014 г. работи като проектант хидротехническо строителство в „Геоконструкт“ ООД. Професионалните му интереси са свързани с проучвателно-проектантски дейности в областта на геотехниката, хидротехническото и транспортно строителство.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- УКРЕПВАНЕ НА ЗЕМНА ОСНОВА (ЛЬОС) ПОД СЪЩЕСТВУВАЩИ ФУНДАМЕНТИ НА СГРАДИ ПОСРЕДСТВОМ ИНЖЕКТИРАНЕ С ЦИМЕНТОВИ РАЗТВОРИ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.