Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Д-р инж. Наталия Александрова е главен асистент в катедра “Маркшайдерство и геодезия” при МГУ ”Св. Иван Рилски” от 2018г. Завършва магистратура и защитава дисертационен труд по Фотограметрия и дистанционни методи в УАСГ- София. Работила е като преподавател към катедра “Фотограметрия и картография” към Геодезически факултет на УАСГ. Професионалните и научни те ѝ интереси са насочени към областите: обработка и интерпретация на космически изображения, спътникови дистанционни изследвания и ГИС, цифрова обработка и анализ на изображения, цифрова фотограметрия.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ, ПОЛУЧАВАНИ ЧРЕЗ ОБРАБОТКА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ ОТ БЕЗПИЛОТНО ВЪЗДУШНО ЗАСНЕМАНЕ В ОТКРИТ РУДНИК

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.