Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

инж. геолог Николай Господинов е завършил Московски геологопроучвателен институт през 1984 г. по специалността „Геоложка картировка, търсене и проучване на полезни изкопаеми“. Работил е като геолог на проучвателен обект към ДСО „Редки метали“ гр. Бухово.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО НА ЕКЗОГЕННИ УРАНОВИ ОРУДЯВАНИЯ (ПЯСЪЧНИКОВ ТИП) НА ПРИМЕРА НА ЯМБОЛ–ЕЛХОВСКИЯ СЕДИМЕНТЕН БАСЕЙН

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.