Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

инж. НИКОЛАЙ ПОПОВ завършва Висшия минно-геоложки институт през 1967 г. по специалността „Обогатяване на полезни изкопаеми“. Работи последователно в ДМП „Димитър Благоев“ - Сеново, Разградски окръг, и Дунавски драгажен флот - Русе . От есента на 1974 г. е назначен с конкурс за научен сътрудник в КНИПИ „Нипроруда“. Последователно работи в „Минералкомплект“ и през 1978 г. е назначен за ръководител на секция „Природни зеолити“ и ръководител на Националната програма за изследване и практическо приложение на зеолитите в България. Разработва технология за приложение на клиноптилолитовите зеолити от находище „Белия баир“, участва като научен консултант в проектирането и строителството на Промишлена инсталация за преработка на зеолити край гр. Кърджали. От есента на 1979 г.
създава и ръководи като генерален директор НПСК „Минералагро“ - първото зеолитово предприятие в Европа, като автор на международен патент за „Минерален зeолитов субстрат за отглеждане на растения в оранжерии и на открито“. Патентът е официално признат в Япония, САЩ, Италия, Франция като търговски продукт под наименованието „Балканин“. Като субстрат за отглеждане на дребни зеленчуци „Балканин“ лети в Българската космическа оранжерия по програмата „Интеркосмос“ в продължение на 25 години. НПСК „Минералагро“ произвежда и продава над 32 000 тона субстрати и зеолитови продукти за животновъдството и екологията в България, Гърция, Италия , Франция, Испания, Кипър и Малта. След 1983 г. инж. Попов последователно работи ДСО „Булгаргеомин“ в България и Монголия. От 1989 г. работи в Институт по приложна минералогия при БАН като експерт по оценка на приложните научни разработки. От 1992 г. работи като р-л научна секция „Природни сорбенти“ в Института по криобиология и хранителни технологии - ССА. Разработва и създава клиносорбент „КЛС-5 - хранителна добавка“ като детоксикант срещу тежки метали и радионуклиди, официално признат от Министерство на здравеопазването през 1993 г. От есента на 2007 г. е пенсионер, регистрира „Минералагро-3“ ООД и създава собствена технологична лаборатория за изследване и приложение на природни зеолити. Инж. Попов е автор на над 40 научни публикации, 2 технологии, 3 авторски свидетелства, 4 международни патента. Участник с доклади и съдоклади на 8 международни конференции по природни зеолити в Тбилиси - Грузия (1978), Неапол - Италия (1980), Будапеща -Унгария (1985), САЩ - Рочестър (1982) и Ню Мексико (2006), България - София (1995 и 2010) и Полша- Краков (2018).

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- БИОРЕМЕДИАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИ ОТ МИННАТА ПРОМИШЛЕНОСТ С ХИМИЧНИ ИЛИ БИОРАЗТВОРЕНИ ХУМУСНИ СУБСТАНЦИИ И БИОЗЕОЛИТИ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.