Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

ПЕТЪР ТОДОРОВ е управител на ИОЕС (Иновационни оптикоелектронни системи) – компания с 30 годишен опит при внедряване и поддържане на върхови технологии в областта на геодезията - прогресивни геодезически хардуерни и софтуерни решения, които да оптимизират максимално работните процеси, да елиминират субективния фактор, с което да се гарантира точност и достоверност на получените пространствени данни. Внедряването на лазерното (LiDAR) 3D сканиране в неговите разновидности - наземно, мобилно и въздушно като приоритетна технология при извършване на геодезическите и маркшайдерските работи, е основната цел на ИОЕС. Тази дистанционна безконтактна и изключително прецизна технология спестява извънредно много време, труд и средства, а именно това са част от нещата, от които сега се нуждаем най-много

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ТЕХНИКИТЕ ЗА LIDAR МОНИТОРИНГ НА БОРДОВЕТЕ В ОТКРИТИ РУДНИЦИ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.