Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

инж. маг. Пламен Цветков е дипломиран бакалавър и магистър от ХТМУ – София, където придобива квалификациите инженер-еколог и инженер-химик, съответно в специалностите „Инженерна екология и опазване на околната среда“, „Опазване на околната среда и устойчиво развитие“ и „Биогорива“. В момента е докторант в МГУ „Св. Иван Рилски“ – София по научна специалност „Технологии за пречистване на водите“. Работи и като инженер-химик в „Химатех“ АД. Професионалните му интереси са свързани с технологиите за пречистване на отпадъчни води, опазването на околната среда и оптимизирането на производствени процеси.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ПАСИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА КИСЕЛИ РУДНИЧНИ ВОДИ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.