Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

инж. Румен Тачков е завършил МГУ „Св. Иван Рилски“ – София със специалност „ Техника и технология на сондирането“. Работил е като проектант на сондажно и минно оборудване. От 2011 г. отговаря за сондажните дейности при Изследователска база по геотехника – Русе към Геологически институт на БАН. Участвал е в научно изследователски и приложни задачи в областта на инженерно-геоложките проучвания. Професионалните му интереси са свързани с геотехническото сондиране, полевите методи за изследване на земната основа и сондажното погребване на радиоактивни отпадъци.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ПОГРЕБВАНЕ НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ В МНОГО ДЪЛБОКИ СОНДАЖИ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.