Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

маг. Светослав Любенов е софтуерен архитект с доказан опит в изграждане на системи за индустриална автоматизация и управител на фирма АТЕЛ – Системи за управление ЕООД. През последните години активно се занимава с проучване и внедряване на AI модели за оптимизация на процеси в минната промишленост. Той е изцяло отдаден на решаване сложни и реални проблеми като вникване в производствените данни и извличане на информация с помощта на модерни технологии като машинно обучение, невронни мрежи, Бейсова статистика и др.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСА „СМИЛАНЕ“ В МЕЛНИЧНО-ФЛОТАЦИОННИЯ ЦЕХ НА „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД С МОДЕЛИ НА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.