Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Гл.ас.д-р Симеон Асеновски e завършил „Физически факултет“ на Софийският университет „Св. Климент Охридски“. Той е преподавател към катедра „Открито разработване на полезни изкопаеми и взривни работи“ в МГУ „Св. Ив. Рилски“. Неговите професионални интереси са свързани с математическото моделиране на различни процеси в откритото разработване, както и прилагането на съвременни математически подходи при решаването на различни оптимизационни задачи.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВЕНИ ОЦЕНКИ НА ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА ПОДВОДЕН ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ
- АНАЛИЗ НА ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА РАБОТА НА ДИАМАНТЕНО-ВЪЖЕНИ РЕЗАЧКИ ПРИ ДОБИВА НА ЕСТЕСТВЕНИ СКАЛНИ БЛОКОВЕ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.