Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

ИНЖ. СТАНИСЛАВ ХРИСТОВ завършва магистратура в Химикотехнологичен и металургичен университет – София през 2015 г по специалността Полимерно инженерство. Професионалните му интереси са свързани с полимери и тяхното рециклиране с цел опазване на околната среда. Областта му на научен интерес е свързана с естествени зеолити и начините им на модифициране. Получаване, охарактеризиране и внедряване в производството.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ОКСИДНИ КАТАЛИЗАТОРИ С НОСИТЕЛ БЪЛГАРСКИ ПРИРОДЕН ЗЕОЛИТ ЗА ОЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХ ОТ ВРЕДНИ ЕМИСИИ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.