Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Тончо Колев Вълков е завършил ХТМУ - София със специалност „Металургия на цветни и редки метали“. Започва работа като лаборант в химическата лаборатория на мини „Устрем“. През 1968 г.
постъпва на работа като технолог на опитния участък „Орлов дол“. От 1971 г., когато „Орлов дол“ преминава към рудничните структури на ДСО „Редки метали“ до 1991 г. заема длъжностите главен инженер, началник ПТО и зам.-директор по контрол и координация на производството в рудник „Орлов дол“. След решението за ликвидация на ДФ „Редки метали“ е назначен за управител на „Тракия-РМ“ ЕООД, където работи до август 1992 г.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- СЪЗДАВАНЕ, РАЗВИТИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ГЕОТЕХНОЛОГИЧНИЯ МЕТОД ЗА ИЗВЛИЧАНЕ НА УРАН В БЪЛГАРИЯ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.