Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Хендрик (Хени) Гроблер е професор и ръководител на Департамента по минно инженерство и маркшайдерство в Йоханесбургския университет. Той е сертифициран маркшайдер и бивш президент на Института на маркшайдерите в Южна Африка. Започва кариерата си като обучаем през декември 1987 г.; завършва висше образование и получава Правителствено свидетелство за маркшайдерска компетентност през 1994 г. Проф. Грьоблер има над 25-годишен опит в индустрията, 15 от които е бил отговорен инспектор в няколко южноафрикански минно-добивни проекта, включително рудници за злато и уран, находища на никел, платина, хром и въглища. В тях задълженията му основно са в областта на минното планиране, оценка на рудни запаси, опробване, развиване и изравняване на опорни мрежи, минни спорове и съдебни инспекции. Неговите области на експертиза включват жиротеодолитни ориентирания и руднични опорни мрежи със стенни репери. Опитът в изследователската му работа е свързан с минното дело в Южна Африка, Зимбабве и Демократична република Конго. Настоящите изследователски области на проф. Грьоблер включват лазерно сканиране за създаване на документация и мониторинг, използване на дистанционно пилотирани въздушни системи (RPAS) и приложения за виртуална реалност при разработване на образователни програми, които да се приведат в съответствие с изискванията на IR4.0..

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
-ИЗПИТЪТ ГАРАНЦИЯ ЛИ Е ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ? КРИТИЧЕН ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНИТЕ МАГИСТРАНТСКИ ПРОГРАМИ, ДАВАЩИ ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.