Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Инж. Юлиян Величков завършва специалност „Водоснабдяване и канализация“ през 2008 г. с профил „Пречистване на чисти и отпадни води“ в УАСГ, София. От 2007 г. се занимава с проектирането, приложението и изграждането на геосинтетика в строителството. Участва в изграждането на някои от значимите строителни обекти, обвързани с геосинтетични продукти в България, като Депо за сгуропепелина и гипс от ТЕЦ „Ей и Ес ЗС. Марица изток-1“ ЕООД – с. Обручище, депа за твърди битови отпадъци Садината и Долни Богров, София, както и много други. През годините е усвоил безценен опит в работата и развитието на технологиите и проектирането на геосинтетици в сферата на инфраструктурното и хидростроителството.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
-УВЕЛИЧАВАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНАТА ВОДОПЛЪТНОСТ НА ГОРНИЯ ИЗОЛАЦИОНЕН ЕКРАН ПРИ ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА БАЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДРЕНАЖНИ ГЕОКОМПОЗИТИ С ВОДОНЕПРОПУСКЛИВА СЪРЦЕВИНА

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.