Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Юри Цановски е доцент, д-р инж., зам.-декан по научна и международна дейност на Геодезически факултет при Университет по архитектура, строителство и геодезия, считано от юни 2020 г. Средното си образование завършва през 1998 г. в Строителен техникум „Христо Ботев“ – София, а през 2003 г завършва УАСГ, със степен магистър-инженер по геодезия. През 2014 г защитава докторска дисертация на тема „Приложение на ГНСС за изследване премествания на точки при насипни язовирни стени“, а от 2016 г. заема академичната длъжност „доцент“. От 2005 г. е преподавател от катедра „Висша геодезия“, занимавайки се най-вече с дисциплините касаещи ГНСС (Глобални навигационни спътникови системи) и тяхното приложение. Участник и в две Антарктически експедиции, където с доц. д-р инж. Борислав Александров извършва първата хидрографска снимка през 2010 г, в района пред БАБ (Българска антарктическа база), за да се установи безопасния район за акустиране и пренасяне на хора, материали и провизии. През 2015-2016 г. отново с доц. д-р инж. Борислав Александров и колегите от ВГС (Военно-географска служба) при МО полк. инж. Петър Данчев и кап. д-р инж Георги Михайлов за първи път с помощта на БЛС (Безпилотен летателен апарат) и хидрографски комплекс създава едромащабна цифрова карта на района около БАБ.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
-МЕТОДИКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ИЗМЕРВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ПРЕЦИЗНИ ДЕФОРМАЦИОННИ МРЕЖИ ПОСРЕДСТВОМ GNSS

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.