Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Анна Матеина е завършила магистратура „Опазване на околната среда и устойчиво развитие“ в Химикотехнологичния и металургичен университет. Петнадесет години работи в Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) с основен акцент - проследяване на европейското и българско екологично законодателство и индустриални политики.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА В СВЕТА НА МЕТАЛИТЕ - ЗА ИНОВАТИВЕН И УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.